Často kladené dotazySkripty datafeeduČlánok

Mám webovú stránku vybudovanú v Ubercart. Ako mám inštalovať môj skript?

Je treba, aby ste stiahli následujúcí skript:
//im1.shopmania.org/feeds/ubercart/datafeed_shopmania_ubercart.zip

Akonáhle je skript stiahnutý, tak ho musíte rozbaliť a umiestniť v korene webovej stránky, kde máte umiestnené ďalšie súbory z katalógu.
Akonáhle je skript nainštalovaný, musíte ho overiť a uistit sa, že nevracia žiadne chyby a cesta ke skriptu je nastavená v sekcii Nastavenie datafeedu.
Cesta ku skriptu vypadá nasledovne (všeobecne to závisí na špecifickom nastavení, ktoré ste spravili pri inštalácii obchodu):
Napríklad:
- v prípade, že skript je umiestnený v rovnakej zložke ako ostatné súbory, v koreni, cesta premennej nemusí mať žiadne zmeny ($site_base_path = "./");
V tomto prípade, URL k vášmu datafeedu je http://www.example.com/datafeed_shopmania_ubercart.php

- v prípade, že skript je umiestnený v rovnakej zložke ako ostatné súbory, ale nie v koreni, premenná PATH nevyžaduje žiadne zmeny, ani tentoraz ($site_base_path = "./");
Avšak v tomto prípade, URL k vášmu datafeedu je http://www.example.com/shop_folder/datafeed_shopmania_ubercart.php

- v prípade, že skript je umiestnený v inej zložke, ako ten, kde sú umiestnené súbory stránok, cesta k premennej musí byť zmenená ($site_base_path = "../");
Toto nastavenie určí zmenu umiestnenia, kde sú ostatné súbory umiestnené ke koreňovej zložke, kde sú umiestnené súbory¨.
V tomto prípade bude adresa URL k vášmu datafeedu http://www.example.com/feed_folder/datafeed_shopmania_ubercart.php

Umístění: Skripty datafeedu