Často kladené dotazyMarketingové nástroje

Marketingové nástroje

 • Ako funguje aplikácia pre vytvorenie Facebook obchodu?

  ShopMania Social Cart aplikácia vám umožní si vytvoriť vlastný obchod na stránkach Facebooku, ktoré vlastníte alebo spravujete. ShopMania Social Cart aplikáciu je možno nainštalovať len na Facebook stránkách firmy, nie na...

 • K čomu je použitá šturktúra kategórií?

  Stromová štruktúra kategórií sa používa vo vašom obchode a Facebook v MiniShop widget. Spočiatku kategórie sú zobrazené rovnako ako v datafeede s výrobkami, ktorý obsahuje iba jednu úroveň kategórie, napríklad Foto...

 • Ako môžem zmeniť štruktúru kategórií?

  Systém obsahuje dva spôsoby štruktúrovania kategórií: automatické generovanie vašej štruktúry kategorií a ručné zoskupenia kategórií. V oboch prípadoch kategórie môžu byť rozdelené najviac na 3 úrovne. 1. Automatické genero...

 • K čomu slúži možnosť Resetovať kategórie?

  Resetovaním kategórií privediete vašu štruktúru kategórií späť na svoje pôvodné k pôvodné formátu, ktorý zobrazuje kategórie rovnako ako sú vo vašom datafeede. Akonáhle je započato resetovanie, všetky zmeny, ktoré boly vykonané v...